List of Publications:

Vuorinen, K., Erikivi, A., & Uusitalo‐Malmivaara, L. (2018). A character strength intervention in 11 inclusive Finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs. Journal of Research in Special Educational Needs.
 
Saarinen, M., Holm, L., & Uusitalo-Malmivaara, L. (2018). Changes in the social networks of three women with an intellectual disability. Journal of Education and Learning. vol. 7 , no. 3 , pp. 76-86 . DOI: 10.5539/jel.v7n3p76
 
Takkunen, L. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2017). Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona. NMI Bulletin, 27(1), 10-27.

Uusitalo-Malmivaara, L. & Lehto, J. E. (2016). Happiness and depression in the traditionally bullied and cyberbullied twelve-year-old. Open Review of Educational Research, 3(1), 35-51.

Kumpulainen, K., Theron, L., Kahl, C., Mikkola, A., Salmi, S. Bezuidenhout, C., Khumalo, T., & Uusitalo-Malmivaara, L. (2016). Children’s positive adjustment to first grade in risk-filled communities: A case study of the role of school ecologies in South- Africa and Finland. School Psychology International, 32(2), 121-139.

Lehto, J. E., Uusitalo-Malmivaara, L, & Partonen, T. (2017). Sleep-Related Factors Explaining Children’s School Adjustment.  Submitted

Takala, M., Wickman,K., Uusitalo-Malmivaara, L. & Lundström, A. (2015). Becoming a special educator – Finnish and Swedish students’ views of their future profession. Education Inquiry, 6(1), 25-51.

Lehto, J. E., Uusitalo-Malmivaara, L. & Repo, S. (2015). Measuring mindfulness and well-being in adults: The role of age and meditation experience. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 30-40.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Happiness decreases during early adolescence. Psychology, 5, 541-555. 10.4236/psych.2014.56064

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). VIA-vahvuusmittari lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien kartoitukseen. [VIA character strengths measure for children and adolescents]. NMI-Bulletin, 42-50.

Lehto, J. E. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Sleep-Related Factors in Children: Associations with Poor Attention and Depressive Symptoms. Child: Care, Health & Development, 40(3), 419-425.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2013). Finnish sixth graders as victims of adult, peer and co-occurring adult and peer violence: Depression, somatization and violent ideation in relation to victimization. Journal of Early Adolescents. Journal of Early Adolescence, 33(6), 845-866.

Uusitalo-Malmivaara, L. & Lehto, J. E. (2013). Social factors explaining children’s subjective happiness and depressive symptoms. Social Indicators Research. 111(2), 603-615.

Takala, M. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2012). Development of co-teaching in four Finnish schools. European Journal of Special Needs Education, 27(3), 373-390.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2012). Global and school-related happiness in Finnish school children. Journal of Happiness Studies, 13(4), 601-619.

Uusitalo-Malmivaara, L., Kankaanpää, P., Mäkinen, T., Raeluoto, T., Rauttu, K., Tarhala, V. & Lehto, J. E. (2012). Are special education children happy? Scandinavian Journal of Special Education, 56(4), 419-437.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2012). Kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat fyysisen väkivallan uhreina: Yhteydet masennukseen, somaattisiin oireisiin ja omaan väkivaltaisuuteen. [Sixth grade girls and boys as victims of physical violence. Connections with depression, somatization and violence toward self]. NMI-Bulletin, 4, 45-60.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2007). Kolme interventiota ensiluokkalaisten lukivaikeuden kuntoutukseen. [Three interventions in remediation of reading difficulties in first graders]. NMI-Bulletin, 3, 43-50.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2016). Erityisyys ja tulevaisuuden opettajuus in H. Cantell & A. Kallioniemi (ed.), Kansankynttilä keinulaudalla. Jyväskylä: PS-kustannus.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Hoping for hope. In L. Bormans (ed.). Worldbook of Hope. Tielt: Lannoo, 143-145.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2013). Happiness decreases in secondary school. A longitudinal study on early adolescents. In  F. Sarracino (ed.), The Happiness Compass. Theories, Actions and Perspectives for Well-Being. New York: Nova publishers, 93-110.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuksien kuntoutus. [Remediation of reading difficulties]. In O. Ikonen & A. Krogerus (eds.), Ainutkertainen oppija. Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Juva: PS-kustannus, 116-125.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Happiness in a school with easier transitions.  A study of Steiner schools. Presentation at the Conference on Learning Disabilities in Vaasa, 23.-24.5.2014. Holm, L., Saarinen, M. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Happiness in mentally retarded persons. Presentation at the Conference of Adult Education in Turku 6.-7.2.2014.

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Gritty and flourishing teacher. Presentation at the FERA Conference on Education, 20.-21.11.2014.

Uusitalo-Malmivaara, L. M. & Vuorinen, K. Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. [See the good! How to help children and youth find their character strengths.] Jyväskylä: PS-kustannus.

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. [The power of Positive Psychology]. Jyväskylä: PS-kustannus.

Uusitalo-Malmivaara, L. & Lehto, J. E. (2010). Porin kuudesluokkalaisten onnellisuus, masentuneisuus ja väkivaltakokemukset. Raportti 700 nuoren onnellisuuden taustatekijöistä. [Report on happiness, depression and experiences of violence in 700 sixth graders in Pori]. Porin kaupungin julkaisusarja. http://www2.pori.fi/kov/raportit/pori16.2.10.pdf

Uusitalo-Malmivaara, L. (2012) Porin yhdeksäsluokkalaisten onnellisuus [Report on happiness in ninth graders in Pori]. Porin kaupungin julkaisusarja. http://www.pori.fi/material/…/porin_9luokkalaisten_onnellisuus.pdf

Uusitalo-Malmivaara, L. 2009. Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: kolme pedagogista interventiota. [Remediation of reading difficulties in grade 1, three pedagogical interventions.] Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 303.